اتابک بیرامی

اتابک بیرامی

1

اتابک بیرامی خواننده خوش صدا متولد ارومیه می باشد .

بیشتر از این بیوگرافی از خواننده محبوب اتابک بیرامی در دسترس نمی باشد.

آهنگهای اتابک بیرامی

ایضا و اتابک بیرامیعادت به تنهایی

دانلود آهنگ جدید ایضا به همراهی اتابک بیرامی به نام عادت به تنهایی