مرتضی آیرملو

مرتضی آیرملو

1

مرتضی آیرملو متولد شهر ماکو هستند و مجرد هستند.

متاسفانه اطلاعات دیگری از بیوگرافی خواننده عزیز ترک زبان در دسترس نمی باشد.

آهنگهای مرتضی آیرملو

مرتضی آیرملوآدینی قلبیمه داغلامیشام

دانلود آهنگ جدید مرتضی آیرملو به نام آدینی قلبیمه داغلامیشام